Prezentacja handlowa – wzbudź chęć posiadania

Przygotowujemy handlowców do tego, by prowadzili prezentacje sprzedażowe odważnie, z pomysłem i w dialogu z klientami.

JAK TO ROBIMY

KANAŁY ODDZIAŁYWANIA

Podczas szkolenia pokazujemy uczestnikom, jak w trakcie prezentacji oddziaływać na odbiorców na wielu płaszczyznach. Dobra prezentacja handlowa to taka, z którą klient utożsami się zarówno poprzez odwołania do jego sytuacji i barwne przykłady z doświadczeń innych, jak i twarde informacje przygotowane w oparciu o analizę danej propozycji w odniesieniu do rynku.

DIALOG, NIE MONOLOG

Łączenie prezentacji z dialogiem to kluczowa umiejętność skutecznego handlowca. Dlatego podczas szkolenia uczymy uczestników, by przedstawiając dane rozwiązanie dopytywali klienta o jego opinie.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Zasady prowadzenia prezentacji - jak uniknąć efektu "rozcieńczenia"

  • Cel sprzedażowy a cel informacyjny - jak zadbać o motywację klienta do zakupu, zachowując należytą staranność w przekazywaniu informacji

  • Model potrzeba-korzyść - budowanie korzyści w oparciu o rozpoznanie sytuacji

  • Język korzyści w grafice

  • Analiza danych i przygotowanie prognozy z uwzględnieniem długofalowych korzyści ze współpracy

  • As w rękawie sprzedawcy - success cases jako przykład zastosowania proponowanych rozwiązań

  • Wykorzystanie prezentacji i innych przygotowanych materiałów jako tła rozmowy

  • Odwoływanie się do kluczowych motywów kupna - motyw zakupu jako filar prezentacji

  • Indywidualny plan wdrożenia poznanych elementów prezentacji
Wiedza HR
Jaką wartość mają wartości w Twojej organizacji?

Jeśli przed pandemią - choć z trzaskiem - dźwigaliśmy braki w kulturze komunikacji czy współpracy w...

CONTROLLER 5.0 - Controlling Leaders of To(morrow)Day

VUCA Times, globalizacja, Big Data, automatyzacja, robotyzacja, zamiana towarów w usługi, zwinne i...