TRIZ Trimming – sposób na inżynierskie oszczędności

Ćwiczymy korzystanie z narzędzi, które prowadza do upraszczania istniejących rozwiązań i redukcji kosztów. Pokazujemy inżynierom jak z Trimmingiem generować oszczędności i podnosić zyski firmy.

JAK TO ROBIMY

ANALIZA FUNKCJONALNA

Koncentrujemy się na narzędziu, które prowadzi do geometrycznego skoku w cost-cutting’u. Skupiając się na funkcjach, nie na rzeczach, omijamy mentalne blokady i uczymy znajdowania zaskakujących rozwiązań.

OSZCZĘDZANIE Z TRIMMINGIEM

Demonstrujemy jak narzędzia Trimmingu skutecznie obniżają koszty, często bez dodatkowych nakładów. Ćwiczymy na przemysłowych przykładach, porównując oszczędności wypracowanych rozwiązań. Inspirujemy realnymi rozwiązaniami, które zostały stworzone dzięki Trimmingowi.

OBCHODZENIE PATENTÓW TRIMMINGIEM

Pokazujemy tajemnice walk patentowych z użyciem Trimmingu. Ćwiczymy możliwe obejścia realnego patentu.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE NARZĘDZIA

  • Analiza interakcji
  • Analiza Funkcjonalna i modelowanie funkcji
  • Macierz funkcji i kosztów
  • Algorytm tworzenia modelu trimmingowego
  • Trimming w ujęciu zaawansowanym
Wiedza HR
Jaką wartość mają wartości w Twojej organizacji?

Jeśli przed pandemią - choć z trzaskiem - dźwigaliśmy braki w kulturze komunikacji czy współpracy w...

CONTROLLER 5.0 - Controlling Leaders of To(morrow)Day

VUCA Times, globalizacja, Big Data, automatyzacja, robotyzacja, zamiana towarów w usługi, zwinne i...