#ZMIANA #AGILITY #LEADERSHIP

Działaj w rytmie zmiennej rzeczywistości. Wzrastaj i wygrywaj na zmianie.

JAK ZAPEWNIĆ FIRMIE WZROST W CZASACH „NEW NORMAL”

Organizacje potrzebują nowych rozwiązań, by projektować swój wzrost w turbozmiennym otoczeniu. W nieprzewidywalnych warunkach nie ma czasu na eksperymentowanie. Nasze doświadczenie wskazuje na trzy kluczowe dźwignie wzrostu w "new normal": Zmianę, Agility i Leadership.

#ZMIANA

Trafne decyzje, co zmienić i jak to zrobić.

#AGILITY

Zwinne poruszanie się w zmianie.

#LEADERSHIP

Pewne prowadzenie zespołu przez zmiany.

W każdym z tych obszarów mamy sprawdzone rozwiązania.

#ZMIANA

ZMIANA jest kierunkiem, który pozwala organizacjom i zespołom projektować wzrost w obliczu dynamiki biznesowej. Potrafi być nieprzewidywalna, ale jest też decyzją.

Partnerujemy organizacjom w skutecznej zmianie. Doradzamy, nie tylko co zmienić, ale i jak tę zmianę zaprojektować oraz wdrożyć krok po kroku. Prowadzimy organizacje i zespoły do nowych decyzji na temat:

» STRATEGICZNEGO KIERUNKU I BARIER WZROSTU ORGANIZACJI

Pomagamy wybrać ten strategiczny kierunek rozwoju, który wykorzysta istniejące szanse zmiennego otoczenia. Każda zmiana napotyka bariery wzrostu. Kompas N.E.W.S.® pozwala je przekroczyć i wyposażyć organizacje w narzędzia do samodzielnego nawigowania w obliczu zmian w przyszłości.

» PLANU ZARZĄDZANIA TRANSFORMACJĄ

Dzielimy duże zmiany na mniejsze kroki, przez co zapewniamy dyscyplinę kolejnych faz zmiany. Zamieniamy duże procesy transformacji w zarządzalne projekty z uwzględnieniem ryzyk i kluczowych interesariuszy.

» POPRAWY WYNIKÓW RYNKOWYCH

Zapewnienie firmie stabilnego wzrostu wyników rynkowych jest obecnie największym wyzwaniem. Rozumiemy otoczenie rynkowe i rekomendujemy, na czym firmy powinny się skupić w pierwszej kolejności, aby osiągać widoczny progres. Dzieląc się naszą ekspertyzą, odpowiadamy wspólnie z zespołami na pytania:
Co ogranicza wzrost rynkowy firmy? Dlaczego tak się dzieje? Jak to zmienić?

#AGILITY

W nowych realiach stare sposoby działania zawodzą. Wygrają przygotowani do działania w rytmie turbozmiennej rzeczywistości. Zespoły potrzebują nowych postaw, skupionych wokół Agility.

AGILITY to zwinny, elastyczny sposób myślenia, skoncentrowany na dostarczaniu wartości dla Klienta.
Pozwala działać w rytmie zmian - prościej, sprawniej, a często szybciej. Jest niezależny od rodzaju wykonywanej pracy. Czerpie z praktyk agile, stąd udrażnia transformacje.

Wyposażamy w Agility trzy kluczowe grupy:

Managerowie
Budujemy u managerów świadomość ich roli w Agility – liderów, którzy ułatwiają i udrożniają ten sposób pracy w swoim zespole zamiast go hamować, opierając się na dotychczasowym doświadczeniu. Wyposażamy ich w adekwatne narzędzia delegowania i oceny pracy, co otwiera pracowników na Agility.

Ludzie
Eskperesowo uzbrajamy pracowników w Agile Mindset. Skupia ich to na dostarczaniu wartości i działaniu w rytmie zmian. Wzmacniamy ich wybranymi narzędziami Agile, przez co wiedzą, jak działać w Agility.

Zespoły Agile
Wzmacniamy zespoły projektowe, wyposażając je w narzędzia i best practices od praktyków Agile. Zasilamy zarówno organizacje, które startują z Agile, jak i te, które chcą je rozwijać.

#LEADERSHIP

W "new normal" potrzeba liderów, którzy poprowadzą organizacje i zespoły do miejsca, w którym mają się znaleźć. Od działań liderów zależy tempo zmian. Dzięki nim zespół może osiągać wzrost i zwinnie zmieniać się w rzeczywistości VUCA.

LEADERSHIP to świadomy wybór. Robienie właściwych rzeczy we właściwym czasie. Zamiast mówić o przywództwie, pokazujemy jak je „robić” - z ludźmi, a nie ludziom. To ważne w czasach, gdy leadership staje się KPI’em.

Rozwijamy liderów w obszarach:

  • Angażowanie i budowania odpowiedzialności zespołu

Dostarczamy narzędzi, które pozwalają managerom skupić zespół wokół wspólnej wizji, motywować do wytężonego wysiłku i brania odpowiedzialności.

  • Wspieranie pracowników w rozwoju

Przygotowujemy managerów do tego, by potrafili rozwijać pracowników i pomagali im przezwyciężać bariery, które blokują indywidualny rozwój.

  • Business Acumen

Rozwijamy spojrzenie „helicopter view”. Dzięki temu liderzy dostarczają wyniki ze świadomością systemowych powiązań i ze strategicznym horyzontem.

 

Pracujemy na globalnym, licencyjnym know how N.E.W.S.™, docenionym prestiżowymi nagrodami.

Wiedza Leadership
Samoświadomość, odwaga i ciągła nauka - czyli leadership po nowemu

„Ciągle jeszcze się uczę” - miał powiedzieć pewnego dnia Michał Anioł. Ten wyjątkowy twórca epoki...

Wiedza HR
Kompetencje przyszłości i power skills – czyli jak rozwijać prawdziwych ludzi w świecie sztucznej inteligencji

Na zmianę potrzebnych nam umiejętności/kompetencji wpływa świat, w którym żyjemy. Na jakie future...