Design Thinking – produkt/usługa, która ma sens

W praktyczny sposób pokazujemy metodologię Design Thinking, dzięki której można tworzyć skuteczne rozwiązania na rzecz produktów i usług, optymalizować proces ich wdrażania i budować przewagę komunikacyjną.

JAK TO ROBIMY

EMPATIA

Znając skuteczność myślenia klientocentrycznego dla projektowania i wdrażania produktów i usług, pokazujemy jak holistycznie zrozumieć klienta i „wejść w jego buty”. Uczymy technik rynkowych obserwacji i wywiadów, szukania ciekawych insightów. Podczas szkolenia przechodzimy przez mapę myśli, uczuć i emocji, a także ćwiczymy patrzenie z perspektywy klienta, jego potrzeb i problemów.

KREATYWNOŚĆ DLA (NIE)OPORNYCH

Udowadniamy, że w każdym jest kreatywny potencjał, a siła zespołowej kreacji daje podwójne efekty. Otwieramy na tworzenie rozwiązań w niekonwencjonalny i atrakcyjny sposób.

OD JA DO MY - INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

Pokazujemy jak dużą wartością jest spoglądanie na problem czy szukanie innowacyjnych rozwiązań z wielu perspektyw. Perspektyw na które składają się: doświadczenie, specjalizacje, osobowości pracowników różnych obszarów firmy. Dostarczamy praktycznych narzędzi i technik do efektywnej współpracy zespołowej, w której liczy się wspólny cel i zaangażowanie. Wprowadzamy w doświadczanie współtworzenia i identyfikacji z wypracowanymi rozwiązaniami.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE NARZĘDZIA

  • Persona
  • Mapa empatii
  • Koło problemów/koło potrzeb
  • Ścieżka doświadczeń klienta – blueprint
  • Krzywa wartości
  • Karta konceptu
  • Mapa interesariuszy/mapa kontekstu
  • Techniki prototypowania
  • Techniki badań konsumenckich
  • Techniki kreatywne
Wiedza HR
Jaką wartość mają wartości w Twojej organizacji?

Jeśli przed pandemią - choć z trzaskiem - dźwigaliśmy braki w kulturze komunikacji czy współpracy w...

CONTROLLER 5.0 - Controlling Leaders of To(morrow)Day

VUCA Times, globalizacja, Big Data, automatyzacja, robotyzacja, zamiana towarów w usługi, zwinne i...