BIM w zamówieniach publicznych - jak budować kryteria

Pokazujemy jak określać wymagania do założeń SIWZ (rodzaje informacji, standardy i procesy oczekiwane od wykonawcy w kontekście wykorzystania BIM podczas realizacji projektu).

JAK TO ROBIMY

CEL NADRZĘDNY

Wskazujemy jak BIM (metodologia prowadzenia inwestycji budowlanej) pozwala pogodzić różne cele i interesy. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie celu nadrzędnego: zbudowanie obiektu budowlanego o jak najlepszych parametrach funkcjonalnych, którego wszyscy będą beneficjentami.

ŚWIADOMOŚĆ INWESTORA

Przygotowujemy do tworzenia dokumentów przetargowych określających wymagania BIM Zamawiającego/Inwestora. Świadomy inwestor ma niezmiernie ważną rolę w skutecznym definiowaniu procesu BIM.

BIM-anagement

Prezentujemy szerokie spojrzenie na BIM - z perspektywy „lotu ptaka”. Uczestnicy szkolenia poznają tę metodologię w ujęciu, które pozwala „bimowo” zarządzać projektem. Omawiamy różne aspekty korzystania z technologii, która przełomowo usprawnia obieg informacji koniecznych do podejmowania decyzji na każdym etapie inwestycji (również w zakresie utrzymania nieruchomości).

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Definicja i podstawowe pojęcia - BIM z perspektywy inwestora publicznego
 • Cele BIM jako podstawa wymagań BIM zamawiającego
 • Dialog techniczny - cele dialogu
 • SIWZ - jak formułować kryteria, aby uzyskać oczekiwane rezultaty na kolejnych etapach realizacji projektu
 • Nie tylko rysunki - dane zawarte w modelu a cele BIM
 • Benefity zamawiającego związane ze stosowaniem BIM podczas projektowania oraz realizacji
 • Wpływ BIM na czas projektowania oraz czas budowy BIM a budżet inwestycji
 • Kluczowe dokumenty procesu BIM: EIR - Employer's Information Requirements , preBEP, BEP, postBEP (BIM Execution Plan)
 • Komunikacja i koordynacja wielobranżowa - najważniejsze korzyści dla inwestora ROI, czyli długofalowy zwrot z inwestycji w BIM
 • Ludzie najważniejszym czynnikiem sukcesu BIM - definicja ról związanych z BIM
 • Model BIM jako narzędzie wykorzystywane przez wykonawców na etapie przetargów
 • System zarządzania dokumentacją (DMS - Document Management System)
 • Specyfikacje obiektów BIM: PDT
Agnieszka Graszewicz
Skontaktuj się z nami
Agnieszka Graszewicz
Koordynator projektów rozwojowych
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Leadership
Senior manager - przez jakie soczewki ogląda swoją rzeczywistość?

Executive coaching wg N.E.W.S.®

Wiedza Strategia, Sprzedaż
Cisza – negocjacyjne złoto

Ostatni kwartał roku to czas wzmożonych negocjacji. Wydajemy budżety, walczymy o budżety, umowy,...