FRIS® (sposoby myślenia i działania) – doceń różnorodność

FRIS® jako indywidualna diagnoza stylu myślenia i działania, pozwala właściwie ukierunkować rozwój osób nią objętych. Przeprowadzenie diagnozy daje możliwości trafnego dobrania ról i zadań, na podstawie indywidualnego potencjału tkwiącego w każdej osobie.

JAK TO ROBIMY

Diagnoza odbywa się za pomocą kwestionariusza online, gdzie określamy styl myślenia i działania danej osoby bądź członków całego zespołu.

W STRONĘ DECYZJI

Badaniem ułatwiamy podejmowanie decyzji co do wyboru ścieżki zawodowej bądź roli/zadań - zarówno osobie badanej, jak i menadżerowi.

KURS NA SUKCES

Dbając o wysoki poziom zaangażowania pracowników w danej organizacji, diagnozę FRIS® stosujemy jako narzędzie optymalnego alokowania zasobów w kwestii kluczowych pracowników (np. HiPo). Dodatkowo poznanie stylów myślenia i działania pozwala na zdobycie wiedzy, jak różnorodność wzbogaca współpracę i zespół zamiast go dzielić.

PO POLSKU

Badanie zostało stworzone na bazie wyników polskich badań. Jest rozwijane na podstawie polskich realiów.

PRZEBIEG

  • Przygotowanie - ustalamy cele i intencję badania ze sponsorem. Dbamy o komfort uczestników, komunikując im wcześniej ustalony cel badania.
  • Forma ankietowa - każdy uczestnik otrzymuje indywidualny link do badania, którego wypełnienie zajmuje ok. 30-40 minut.
  • Raporty indywidualne - mają przejrzystą strukturę. Raporty obejmują informacje ilościowe i jakościowe.
  • Informacja zwrotna 1:1 - bezpośrednie lub zdalne, godzinne spotkanie z konsultantem, prowadzone w sposób coachingowy.
  • Raport i warsztaty FRIS zespołowe - wygenerowany raport zespołowy jest podstawą do warsztatów i omówienia funkcjonowania poszczególnych stylów w projekcie/procesie oraz form współpracy i wzajemnych potrzeb członków zespołu.
  • Follow up po sFRISowaniu - podsumowanie i zharmonizowanie działań w zespole.
Marcelina Przybysz
Skontaktuj się z nami
Marcelina Przybysz
Kierownik projektów doradczych
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Leadership
Samoświadomość, odwaga i ciągła nauka - czyli leadership po nowemu

„Ciągle jeszcze się uczę” - miał powiedzieć pewnego dnia Michał Anioł. Ten wyjątkowy twórca epoki...

Wiedza HR
Kompetencje przyszłości i power skills – czyli jak rozwijać prawdziwych ludzi w świecie sztucznej inteligencji

Na zmianę potrzebnych nam umiejętności/kompetencji wpływa świat, w którym żyjemy. Na jakie future...