Komunikacja i współpraca w projekcie

Uczymy jak zarządzać komunikacją wewnątrz projektu oraz z jego otoczeniem. Dbamy, by plany komunikacji uwzględniały potrzeby jego kluczowych interesariuszy, jak i integrowały zespół projektowy wokół wspólnego celu.

JAK TO ROBIMY

„MY”- ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Pokazujemy kierownikom/liderom projektu, jak budować zespół skoncentrowany wokół wspólnego celu, choć wywodzący się z różnych miejsc w strukturze. Dostarczamy praktycznych narzędzi, które są spójne z cyklem życia projektu.

ROLE I KOMUNIKACJA W PROJEKCIE

Dbając, by odpowiedzialność w projekcie była klarowna, tworzymy dla zespołu macierz RACI. Ułatwiamy w ten sposób formalny obieg informacji. Pokazujemy jak budować tożsamość zespołu, dopasowując formułę i częstotliwość spotkań do specyficznych potrzeb projektu.

ANGAŻOWANIE DO WSPÓŁPRACY

Uczymy jak bez formalnych narzędzi władzy pozyskiwać ludzi do współpracy, angażować do działania i egzekwować zadania.

KOMUNIKACJA Z OTOCZENIEM PROJEKTU

Podczas szkolenia aktywnie korzystamy z mapy kluczowych interesariuszy. Uwzględniamy pozyskiwanie ich dla projektu w planie komunikacji. Trenujemy rozmowy językiem korzyści dla danego interesariusza.

To szkolenie realizujemy stacjonarnie, jak i w formule online.

KLUCZOWE NARZĘDZIA

  • Analiza ról i budowanie zaufania w zespole
  • Agenda spotkania statusowego
  • Agenda spotkania roboczego
  • Plan Komunikacji
  • Macierz rozdziału odpowiedzialności
  • Język korzyści

WZMOCNIJ EFEKT

Opcjonalne działania przed i po tym szkoleniu:

Przed
Kwestionariusz on-line – style komunikacji
Szkolenie
Komunikacja i współpraca w projekcie
Po
Action learning

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki