Komunikacja i współpraca w projekcie

Uczymy jak zarządzać komunikacją wewnątrz projektu oraz z jego otoczeniem. Dbamy, by plany komunikacji uwzględniały potrzeby jego kluczowych interesariuszy, jak i integrowały zespół projektowy wokół wspólnego celu.

JAK TO ROBIMY

„MY”- ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Pokazujemy kierownikom/liderom projektu, jak budować zespół skoncentrowany wokół wspólnego celu, choć wywodzący się z różnych miejsc w strukturze. Dostarczamy praktycznych narzędzi, które są spójne z cyklem życia projektu.

ROLE I KOMUNIKACJA W PROJEKCIE

Dbając, by odpowiedzialność w projekcie była klarowna, tworzymy dla zespołu macierz RACI. Ułatwiamy w ten sposób formalny obieg informacji. Pokazujemy jak budować tożsamość zespołu, dopasowując formułę i częstotliwość spotkań do specyficznych potrzeb projektu.

ANGAŻOWANIE DO WSPÓŁPRACY

Uczymy jak bez formalnych narzędzi władzy pozyskiwać ludzi do współpracy, angażować do działania i egzekwować zadania.

KOMUNIKACJA Z OTOCZENIEM PROJEKTU

Podczas szkolenia aktywnie korzystamy z mapy kluczowych interesariuszy. Uwzględniamy pozyskiwanie ich dla projektu w planie komunikacji. Trenujemy rozmowy językiem korzyści dla danego interesariusza.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE NARZĘDZIA

  • Analiza ról i budowanie zaufania w zespole
  • Agenda spotkania statusowego
  • Agenda spotkania roboczego
  • Plan Komunikacji
  • Macierz rozdziału odpowiedzialności
  • Język korzyści
Agnieszka Graszewicz
Skontaktuj się z nami
Agnieszka Graszewicz
Koordynator projektów rozwojowych
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza TRIZ, DFX, BIM
Jak znaleźć gen innowacji u inżyniera?

Jak odróżnić inżyniera, który będzie żyłą złota dla firmy ze względu na swoje pomysły, od innego,...

Wiedza HR
Czy szukanie sensu w pracy ma sens? I co z tym wspólnego ma retencja Talentów.

Pozyskiwanie Talentów z rynku pracy jest nie lada wyzwaniem, ale ich retencja w organizacji jest...