Prowadzenie spotkań online - dynamicznie i efektywnie

Uczymy jak zaplanować i przeprowadzić efektywne spotkanie online. Koniec z jałowymi dyskusjami, nieprzygotowanymi prowadzącymi i nadmiarowym składem osobowym.

ORGANIZACJA TO PODSTAWA

Uczymy planowania skutecznych spotkań online. Wyjaśniamy jak formułować realne cele i opracowywać odpowiednią agendę, kogo koniecznie zaprosić (a komu odmówić udziału), a także jak zadbać o komfort spotkania online i pomocne materiały.

WSZYSTKO W RĘKACH PROWADZĄCEGO

Rozwijamy kompetencje związane z prowadzeniem spotkań: kierowaniem jego przebiegiem, prowadzeniem dyskusji online, motywowaniem uczestników do aktywności i podejmowania decyzji.

METODA PRACY

Zdalna klasa, czas trwania: 3 godziny.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Organizacja spotkania online - zdefiniowanie czynników efektywności
 • Rodzaje spotkań i ich cele - sporządzenie agendy.
 • Klucz doboru uczestników spotkania online i przygotowanie zaproszenia (treść, forma).
 • Prowadzenie spotkania online - warsztat koniecznych umiejętności:
  - technikalia i zarządzanie prelegentami,
  - kierowanie dyskusją,
  - budowanie przyjaznego klimatu spotkania,
  - motywowanie do podejmowania decyzji,
  - kontrola czasu.
 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji: awarie i problemy techniczne, trudne zachowania uczestników.

JAK TO ROBIMY

Metoda pracy: Zdalna klasa (3-godzinne szkolenie online).

DOWOLNA LOKALIZACJA

Uczestnicy biorą udział w szkoleniu online przebywając w dowolnej lokalizacji: w miejscu pracy lub w domu. Korzystają przy tym z własnego sprzętu: komputera z dostępem do Internetu z mikrofonem, głośnikami i kamerą - dobrze sprawdzi się laptop.

POŁĄCZENIE TESTOWE

Przed szkoleniem w tej formie przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że sprzęt spełnia określone wymagania. Dzięki temu szkolenie przebiega bez zakłóceń - z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści. Do realizacji zdalnych klas najchętniej używamy narzędzi ze środowiska klienta. Używamy programów: ZOOM, ClikMeeting, Microsoft Teams.

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki