Trudne sytuacje w komunikacji – zamykanie kontaktu na poziomie win-win

Podczas szkolenia dostarczamy skuteczne narzędzia komunikacyjne, które pozwalają zadbać o porozumienie na dwóch poziomach: merytorycznym i relacyjnym.

JAK TO ROBIMY

BANK ROZWIĄZAŃ

Zbieramy trudne sytuacje ze środowiska pracy uczestników naszych szkoleń. Analizujemy je i szukamy najlepszych rozwiązań. Opracowaliśmy autorskie filmy instruktażowe, aby zaprezentować możliwe warianty reakcji na typowe sytuacje pojawiające się w codziennym życiu zawodowym.

OPANOWANIE EMOCJI

Wykorzystujemy wiedzę z zakresu inteligencji emocjonalnej, aby pokazać, jakie mechanizmy zachodzą podczas problemów w komunikacji. Dzięki zastosowaniu prostych i skutecznych modeli uczestnicy potrafią zachować zimną krew i wyprowadzić rozmowę na racjonalny poziom.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI

Nasze doświadczenia pokazują, że uczestnikom zwykle najtrudniej jest przełamać nawykowe reakcje. Dlatego proponujemy wiele ćwiczeń, które służą wypracowaniu nowych zachowań wobec bodźców, które do tej pory uruchamiały u nich destrukcyjne reakcje.

To szkolenie realizujemy stacjonarnie, jak i w formule online.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Radzenie sobie z agresją

  • Reakcja na krytykę

  • Stawianie granic

  • Udzielanie konstruktywnego feedbacku

  • Kontakt z osobą o odrębnym stylu komunikacji

  • Chronienie własnych granic

  • Przekazywanie niepopularnej wiadomości

  • Komunikacja w konflikcie

  • Trudne rozmowy menadżerskie

KRÓTKA FORMA

Szkolenie możemy zrealizować jako cykl spotkań trwających 3-4 godziny.

WZMOCNIJ EFEKT

Opcjonalne działania przed i po tym szkoleniu:

Przed
Kwestionariusz on-line – style komunikacji
Szkolenie
Trudne sytuacje w komunikacji
Po
Action learning

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki