Asertywność – tego można się nauczyć

Dbamy o to, aby każdy uczestnik szkolenia koncentrował się na kluczowych dla siebie aspektach i trenował nowe, asertywne reakcje w symulowanych sytuacjach.

JAK TO ROBIMY

KONKRETNIE

Odnosimy się do sytuacji zawodowych wniesionych przez uczestników. Ważną częścią szkolenia są bazujące na nich dynamiczne scenki i ich omówienia. Dajemy konkretny, wspierający i rozwojowy feedback. Takie podejście mocno angażuje grupę: jedni uczą się przez obserwację i formułowanie informacji zwrotnej, inni wchodząc w rolę drugiej strony i poznając jej perspektywę.

WYMIANA BEST PRACTISE

Tworzymy bank dobrych praktyk. Dbamy o wymianę doświadczeń i dzielenie się wzajemnymi inspiracjami do rozwoju.

KLUCZ TO POSTAWA

Pokazujemy wagę kształtowania odpowiedniej postawy sprzyjającej byciu osobą asertywną - wiary w siebie, odwagi i konsekwencji. Pomagamy szukać zwrotów przezwyciężających bariery mentalne.

To szkolenie realizujemy stacjonarnie, jak i w formule online.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Asertywność w pracy - w jakim obszarze chcę rozwijać asertywność? Co powstrzymuje mnie przed asertywnymi zachowaniami?

  • Trzy typy reakcji: agresja, uległość, asertywność. Analiza indywidualna

  • Czym naprawdę jest asertywność - zbudowanie definicji. Wyznaczniki asertywności na poziomie myśli - przekonań - emocji - zachowań - języka

  • Prawa asertywne - stworzenie osobistej listy praw. Proces zmiany w rozwijaniu w sobie asertywnej postawy

  • Techniki asertywne: wyrażanie własnych opinii, intencji i potrzeb. Asertywna odmowa. Wyrażanie i przyjmowanie pochwał i krytyki

  • Reagowanie w sytuacjach konfliktowych

KRÓTKA FORMA

Szkolenie możemy zrealizować jako cykl spotkań trwających 3-4 godziny.

WZMOCNIJ EFEKT

Opcjonalne działania przed i po tym szkoleniu:

Przed
Quiz
Szkolenie
Asertywność – tego można się nauczyć
Po
Action learning

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki