Waterfall Project Management – praktycznie i narzędziowo

Uzbrajamy Project Managerów w zestaw sprawdzonych narzędzi i uczymy jak ich używać dla zapewnienia sukcesu projektu. Koncentrujemy się na maksymalizowaniu biznesowej wartości przedsięwzięć.

JAK TO ROBIMY

REALNY PROJEKT

Szkolenie jest narzędziowe – bazujemy na rzeczywistych case studies ze środowiska biznesowego danej organizacji.

PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIE

Zapewniamy praktyczne doświadczenie w przejściu przez wszystkie etapy projektu: od fazy definiowania do fazy zamknięcia.

KONKRETNY PLAN

Wspólnie planujemy wybrany projekt – harmonogram, budżet oraz plany: komunikacji, zarządzania ryzykiem, zarządzania interesariuszami i monitorowania projektu.

DOPASOWANE METODY

Doradzamy jak w praktyce dopasować metody do specyfiki projektu i jego otoczenia organizacyjnego. Bazujemy na najlepszych metodycznych rozwiązaniach ze standardów IPMA, PMI, PRINCE2 i innych.

To szkolenie realizujemy stacjonarnie, jak i w formule online.

KLUCZOWE NARZĘDZIA

 • Uzasadnienie biznesowe
 • Karta projektu
 • Mapa interesariuszy
 • Matryca odpowiedzialności RACI
 • Plan komunikacji
 • Work Breakdown Structure (WBS)
 • Diagram Sieciowy i Metoda Ścieżki Krytycznej
 • Metoda Łańcucha Krytycznego
 • Wykres paskowy Gantt’a (harmonogram)
 • Mapa ryzyk
 • Lessons Learned

KRÓTKA FORMA

Szkolenie możemy zrealizować jako cykl spotkań trwających 3-4 godziny.

WZMOCNIJ EFEKT

Opcjonalne działania przed i po tym szkoleniu:

Przed
Webinarium
Szkolenie
Metodyka Project Management
Po
Warsztat wdrożeniowy

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki