Waterfall Project Management – praktycznie i narzędziowo

Uzbrajamy Project Managerów w zestaw sprawdzonych narzędzi i uczymy jak ich używać dla zapewnienia sukcesu projektu. Koncentrujemy się na maksymalizowaniu biznesowej wartości przedsięwzięć.

JAK TO ROBIMY

REALNY PROJEKT

Szkolenie jest narzędziowe – bazujemy na rzeczywistych case studies ze środowiska biznesowego danej organizacji.

PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIE

Zapewniamy praktyczne doświadczenie w przejściu przez wszystkie etapy projektu: od fazy definiowania do fazy zamknięcia.

KONKRETNY PLAN

Wspólnie planujemy wybrany projekt – harmonogram, budżet oraz plany: komunikacji, zarządzania ryzykiem, zarządzania interesariuszami i monitorowania projektu.

DOPASOWANE METODY

Doradzamy jak w praktyce dopasować metody do specyfiki projektu i jego otoczenia organizacyjnego. Bazujemy na najlepszych metodycznych rozwiązaniach ze standardów IPMA, PMI, PRINCE2 i innych.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE NARZĘDZIA

 • Uzasadnienie biznesowe
 • Karta projektu
 • Mapa interesariuszy
 • Matryca odpowiedzialności RACI
 • Plan komunikacji
 • Work Breakdown Structure (WBS)
 • Diagram Sieciowy i Metoda Ścieżki Krytycznej
 • Metoda Łańcucha Krytycznego
 • Wykres paskowy Gantt’a (harmonogram)
 • Mapa ryzyk
 • Lessons Learned
Wiedza Efektywność osobista
Docenianie - bo żeby docenić…. trzeba cenić

Jak to jest, że 80% badanych Polaków uważa, że warto doceniać, chciałoby być docenianych częściej i...

Wiedza HR
Jaką wartość mają wartości w Twojej organizacji?

Jeśli przed pandemią - choć z trzaskiem - dźwigaliśmy braki w kulturze komunikacji czy współpracy w...