Proces nawigacyjny N.E.W.S.® Organization - kurs na zmiany

Stymulujemy odważne i konsekwentne podejście do zmian w organizacji. Dostarczamy globalnie sprawdzone narzędzia, by wyznaczyć strategiczny kierunek w sytuacji zmian i wzmocnić sprawczość zespołu zarządzającego. N.E.W.S.® Organization jako narzędzie znajduje zastosowanie w tworzeniu i kaskadowaniu strategii organizacji.

JAK TO ROBIMY

NAWIGOWANIE, NIE DRYFOWANIE

Procesem nawigacyjnym N.E.W.S.® stymulujemy strategiczne podejście do zmian w organizacji - bardziej odważne i konsekwentne. Wiele organizacji raczej poddaje się zmianom, dryfując pomiędzy różnymi kursami, zamiast aktywnie nawigować.

KOMPAS

N.E.W.S.® dostarcza organizacji narzędzia, by nadać strategiczny kierunek, a następnie go wdrożyć. Posługując się metaforą kompasu, podczas warsztatu nawigacyjnego wspólnie przekraczamy tzw.bariery wzrostu i ustalamy „strategic drivers” (kierunki strategii).

ZESPOŁOWO

N.E.W.S.® mocno angażuje całą grupę zarządzającą (poprzez formułę warsztatową). Jest niezwykłym doświadczeniem dla Zarządów, ponieważ uczy dyscypliny w wypracowywaniu wniosków i przechodzeniu od fazy otwartej dyskusji do fazy podejmowania i egzekwowania decyzji. Pozostawia zespół zarządzający silniejszym, sprawczym i z poczuciem wspólnego celu.

W STRONĘ REZULTATU

Proces nawigacyjny jest cyklem kilku spotkań. Podczas pierwszego doprowadzamy do przełomu w zakresie ustalenia kierunku strategicznego. Kolejnymi wspieramy wdrożenie uzgodnionego planu.

PRZEBIEG

1. Diagnoza

  • badanie on-line ustalające aktualną perspektywę zespołu w zakresie kluczowych barier wzrostu (na koniec procesu jest ono przedmiotem ewaluacji),
  • wywiady z Prezesem, który jest beneficjentem procesu i z członkami Zarządu,
  • zakontraktowanie celów na proces.

2. Warsztat nawigacyjny - wspólnie z zespołem "podróżujemy" z kompasem, doprowadzając do wypracowania kierunku strategicznego i przełomu w każdej z istniejących barier wzrostu.

3. Plan taktyczny wdrożenia, podział odpowiedzialności.

4. Warsztaty follow-up: 3-4 krótkie warsztaty przeglądowe, skoncentrowane wokół aktualizacji planu.


N.E.W.S.®

Dowiedz się więcej o tej metodologii.

Marcelina Przybysz
Skontaktuj się z nami
Marcelina Przybysz
Kierownik projektów doradczych
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza TRIZ, DFX, BIM
Mądre usprawnienia, które dostarczają wartość biznesową

Przypomnij sobie sytuację, kiedy musiałeś rozwiązać jakiś problem, np. naprawić coś, co się zepsuło.

Wiedza Efektywność osobista
Czy wiesz, jak naładować swój osobisty powerbank?

Czy znasz to uczucie, gdy w zasadzie dbasz o siebie, jednak coraz częściej boli Cię głowa,...