Proces nawigacyjny N.E.W.S.® Organization - kurs na zmiany

Stymulujemy odważne i konsekwentne podejście do zmian w organizacji. Dostarczamy globalnie sprawdzone narzędzia, by wyznaczyć strategiczny kierunek w sytuacji zmian i wzmocnić sprawczość zespołu zarządzającego. N.E.W.S.® Organization jako narzędzie znajduje zastosowanie w tworzeniu i kaskadowaniu strategii organizacji.

JAK TO ROBIMY

NAWIGOWANIE, NIE DRYFOWANIE

Procesem nawigacyjnym N.E.W.S.® stymulujemy strategiczne podejście do zmian w organizacji - bardziej odważne i konsekwentne. Wiele organizacji raczej poddaje się zmianom, dryfując pomiędzy różnymi kursami, zamiast aktywnie nawigować.

KOMPAS

N.E.W.S.® dostarcza organizacji narzędzia, by nadać strategiczny kierunek, a następnie go wdrożyć. Posługując się metaforą kompasu, podczas warsztatu nawigacyjnego wspólnie przekraczamy tzw.bariery wzrostu i ustalamy „strategic drivers” (kierunki strategii).

ZESPOŁOWO

N.E.W.S.® mocno angażuje całą grupę zarządzającą (poprzez formułę warsztatową). Jest niezwykłym doświadczeniem dla Zarządów, ponieważ uczy dyscypliny w wypracowywaniu wniosków i przechodzeniu od fazy otwartej dyskusji do fazy podejmowania i egzekwowania decyzji. Pozostawia zespół zarządzający silniejszym, sprawczym i z poczuciem wspólnego celu.

W STRONĘ REZULTATU

Proces nawigacyjny jest cyklem kilku spotkań. Podczas pierwszego doprowadzamy do przełomu w zakresie ustalenia kierunku strategicznego. Kolejnymi wspieramy wdrożenie uzgodnionego planu.

PRZEBIEG

1. Diagnoza

  • badanie on-line ustalające aktualną perspektywę zespołu w zakresie kluczowych barier wzrostu (na koniec procesu jest ono przedmiotem ewaluacji),
  • wywiady z Prezesem, który jest beneficjentem procesu i z członkami Zarządu,
  • zakontraktowanie celów na proces.

2. Warsztat nawigacyjny - wspólnie z zespołem "podróżujemy" z kompasem, doprowadzając do wypracowania kierunku strategicznego i przełomu w każdej z istniejących barier wzrostu.

3. Plan taktyczny wdrożenia, podział odpowiedzialności.

4. Warsztaty follow-up: 3-4 krótkie warsztaty przeglądowe, skoncentrowane wokół aktualizacji planu.


N.E.W.S.®

Dowiedz się więcej o tej metodologii.

Marcelina Przybysz
Skontaktuj się z nami
Marcelina Przybysz
Kierownik projektów doradczych
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza HR
Kompetencje przyszłości i power skills – czyli jak rozwijać prawdziwych ludzi w świecie sztucznej inteligencji

Na zmianę potrzebnych nam umiejętności/kompetencji wpływa świat, w którym żyjemy. Na jakie future...

Wiedza Efektywność osobista
Dobrostan pracowników – jak go wzmacniać?

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym sukces organizacji nie zależy tylko od efektywności...