Program talentowy – rozbudzamy potencjał

Inspirujemy pracowników High Potential (HiPo) w organizacji do intensywnego rozwoju. Utrzymanie motywacji High Potential do osiągania rezultatów jest dla nas sercem programu.

JAK TO ROBIMY

BIZNESOWE REZULTATY

Osadzamy rozwój talentów w celach strategicznych. Dbamy o mocny patronat wyższej kadry zarządzającej, który jest dla nas kluczem do efektywności programu.

UTRZYMANIE MOTYWACJI

Jeśli program jest za długi lub niedopasowany do nawyków uczenia się HiPo, często ich motywacja spada w jego trakcie. Zamiast tego jako kręgosłup programu projektujemy pracę według rosnącej samodzielności zgodnie z koncepcją Blancharda.

ZAMIAST ROSZCZENIOWOŚCI

Odpowiedzialność za rozwój lokujemy po stronie HiPo. Eliminując ryzyko roszczeniowej postawy wobec pracodawcy, stawiamy na osobistą chęć wynikającą z potrzeby rozwoju.

PROJEKTOWE PODEJŚCIE

Programem talentowym zarządzamy tak, jak projektem. Plan komunikacji i doprecyzowane role zapewniają mu czytelność. Ułatwia to nadawanie programowi znaczenia w organizacji i tym samym uzyskanie zwrotu z inwestycji.

Tworzymy koncepcję programu talentowego, jak i realizujemy działania rozwojowe.

PRZEBIEG

  • Krok 1 Określamy ramę dla programu talentowego - doprecyzowujemy cele i role
  • Krok 2 Rekrutujemy High Potential do programu i kontaktujemy się z nimi
  • Krok 3 Planujemy komunikację i otwarcie programu
  • Krok 4 Realizujemy różnorodne działania rozwojowe dedykowane High Potential
  • Krok 5 Monitorujemy postępy w trakcie programu
  • Krok 6 Mierzymy rezultaty programu zgodnie z uzgodnionymi na starcie kryteriami

NEWSLETTER MERYTORYCZNY

Zapisz się na nasz newsletter, a dwa razy w miesiącu otrzymasz nowy artykuł ekspercki