Sukcesja – zaplanuj ciągłość organizacyjną

Zabezpieczamy ciągłość funkcjonowania organizacji. Dostarczamy rozwiązania wspierające promocję i rozwój ról, które są krytyczne dla jej biznesowego sukcesu. Przygotowujemy na zmiany organizacyjne od strony kadrowej i pomagamy stworzyć atmosferę transparentności wokół procesu sukcesji, który z natury rzeczy budzi wiele emocji i ryzyk.

JAK TO ROBIMY

MAPA PODRÓŻY

Mapę sukcesji tworzymy od strony potencjalnych luk. Zaczynamy od odpowiedzi na pytanie: "Jakie kompetencje/stanowiska/role w firmie są krytyczne dla jej funkcjonowania?". Przyglądamy się celom biznesowym, strukturze organizacyjnej i zasobom kompetencyjnym, by zdefiniować potrzeby organizacji w zakresie sukcesji w perspektywie najbliższych lat.

KLUCZ DO WYBORU SUKCESORÓW

Kluczem wyboru są unikatowe kompetencje. Gdy zidentyfikujemy luki, przechodzimy do wyboru sukcesorów. Dbamy, by kryteria i cały proces były przejrzyste i zobiektywizowane. Proces wyboru kończymy, gdy sukcesor i osoba aktualnie pełniąca swoją rolę mają jasność dalszych kroków.

PLANOWANY ROZWÓJ

Każdy sukcesor potrzebuje czasu, by rozwinąć pożądane w nowej roli kompetencje. Dlatego planując programy sukcesji, odnosimy działania rozwojowe do aktualnych, ale i docelowych kompetencji sukcesorów. By włączyć program sukcesji do krwioobiegu firmy, nadajemy mu praktyczny wymiar, osadzając go w kulturze organizacji.

WARTOŚĆ DODANA PROGRAMU SUKCESJI

Program sukcesji to jednocześnie wyraźny sygnał dla pracowników, że organizacja umożliwia rozwój w strukturach firmy i dba o ciągłość zarządzania. Kierowanie uwagi na istniejące zasoby ludzkie w firmie, buduje jej wizerunek jako atrakcyjnego pracodawcy, umożliwiającego rozwój kariery.

PRZEBIEG

  • Krok 1 Zdefiniowanie krytycznych grup kompetencji/stanowisk bądź ról
  • Krok 2 Zdefiniowanie kryteriów wyboru sukcesorów
  • Krok 3 Wytypowanie grupy potencjalnych sukcesorów
  • Krok 4 Zaprojektowanie i realizacja dedykowanych działań rozwojowych
Marcelina Przybysz
Skontaktuj się z nami
Marcelina Przybysz
Kierownik projektów doradczych
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza Efektywność osobista
Przepis na wypalenie zawodowe

Karolina, menadżerka dużego zespołu, jadąc jak co dzień do pracy, tym razem płakała. Zawsze...

Wiedza Efektywność osobista
Have fun! – jak czerpać radość z codziennej pracy

Czy wiesz, jak czerpać radość z codziennych czynności i jak zarażać nią nawet największych...