Rodzic ze spokojem w pracy – poznaj Pozytywną Dyscyplinę

Zaprzyjaźniamy z narzędziami Pozytywnej Dyscypliny. Wiemy, że stres związany z wyzwaniami rodzicielskimi wpływa na efektywność i skupienie w pracy. Dzięki warsztatom dostarczamy uczestnikom potrzebne wsparcie i podpowiedzi wychowawcze.

JAK TO ROBIMY

SPOKÓJ RODZICA = PRACOWNIK, KTÓRY W PRACY JEST W PRACY

Pomagamy organizacjom wspierać pracowników, dostarczając przepis na „prawo jazdy z rodzicielstwa” i tym samym większy spokój w sercu i głowie rodzica. Stres związany z wyzwaniami rodzicielskimi, z poczuciem nieradzenia sobie w wychowaniu czy też wypalenie rodzicielskie to czynniki, które mogą mocno wpływać na efektywność w pracy – zdalnej, jak i stacjonarnej. A zapewniając większy spokój rodzica i jego akceptację dla samego siebie, mamy pracownika, który w pracy jest w pracy.

POZYTYWNA DYSCYPLINA

Uczestnicy poznają Pozytywną Dyscyplinę - podejście oparte na wzajemnym szacunku do siebie (jako rodzica/dorosłego), szacunku do dziecka i szacunku do sytuacji. Dowiadują się, jak przyjąć zbalansowane, asertywne działanie - zbudowane z jednej strony na życzliwości i zrozumieniu drugiego człowieka, jego emocji, potrzeb, a z drugiej strony na stanowczości co do zasad i ustaleń. Często jest to dla nich przełomowa zmiana.

KONKRETNE NARZĘDZIA I PRACA NA ZASOBACH

Pracujemy na zasobach rodziców – celem jest zmniejszenie stresu związanego z wychowaniem dzieci, dlatego skupiamy się na tym, co można robić. Pozytywna Dyscyplina to podejście uczące odpowiedniej postawy, jednocześnie „wyposażone” w konkretne metody, techniki. Pokazujemy i ćwiczymy narzędzia komunikacyjne, techniki i metody wychowywania dzieci (w szacunku do siebie i do dziecka), adekwatnego reagowania na trudne zachowania, zachęcania dziecka do działań, zmiany zachowań, do uczenia się kompetencji społecznych i życiowych. Stawiamy na sukcesywne wdrażanie poznanych metod.

KAFETERIA MOŻLIWOŚCI

Proponujemy wachlarz możliwości – w zakresie Pozytywnej Dyscypliny realizujemy szkolenia stacjonarne, szkolenia online i webinary, w zależności od potrzeb i preferencji. Nasze doświadczenia pokazują również, że wsparcie w zakresie kompetencji rodzicielskich jest w aktualnej rzeczywistości benefitem chętnie wybieranym przez pracowników. Pomagamy organizacjom budować atrakcyjną ofertę w tym obszarze.

STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenie możemy zrealizować stacjonarnie lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Pozytywna Dyscyplina i jej założenia - kogo chcę wychować? Czego chcę nauczyć moje dzieci?
  • Życzliwe i stanowcze podejście jako fundament budowania relacji versus inne style rodzicielskie i ich długofalowe skutki.
  • Samoregulacja i samokontrola - jak uczyć dzieci (i siebie) regulowania i kontrolowania emocji (trening narzędzi, np. Koło Wyciszenia).
  • Skąd biorą się trudne zachowania dzieci i jak reagować na przyczynę, a nie na skutek - konkretne propozycje, techniki.
  • Dlaczego kary i nagrody są nieskuteczne - i co w zamian? Konsekwencje naturalne, konsekwencje umowne, skupienie na rozwiązaniach (np. Koło Wyboru), uczenie się na błędach, docenianie.
  • Wspieranie dzieci w budowaniu adekwatnego poczucia własnej wartości - docenianie, komunikaty zachęcające zamiast zniechęcających/gderających.
  • Etykiety (tj. "mądra dziewczynka", "łobuz", "grzeczny chłopiec") i ich zgubny wpływ na samoocenę - jak doceniać z głową.
  • Spotkania rodzinne - czas budowania relacji, modelowania pożądanych zachowań, uczenia dzieci słuchania, rozwiązywania problemów i współpracy.
Iwona Skiba
Skontaktuj się z nami
Iwona Skiba
Dyrektor Obszaru Psychologii Biznesu
Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Wiedza HR
Kompetencje przyszłości i power skills – czyli jak rozwijać prawdziwych ludzi w świecie sztucznej inteligencji

Na zmianę potrzebnych nam umiejętności/kompetencji wpływa świat, w którym żyjemy. Na jakie future...

Wiedza Efektywność osobista
Dobrostan pracowników – jak go wzmacniać?

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym sukces organizacji nie zależy tylko od efektywności...