Szkolenie z komunikacji i współpracy – przepis na sukces!

Poprzez szkolenie z komunikacji i współpracy uczestnicy zyskują „GPS komunikacyjny”, by z satysfakcją i sukcesem budować wartościowe relacje.

NASZE SZKOLENIA

EFEKTYWNIE I Z SATYSFAKCJĄ

Rozwijamy kompetencje wpływające na efektywność komunikacji i satysfakcję w relacjach. Uczymy rozpoznawać style komunikacji interpersonalnej oraz skutecznie dostosowywać sposób komunikacji do odbiorców. Pokazujemy, jak przełożyć tę wiedzę na działania budujące dobrą współpracę.

PRAKTYKA I ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODOWYCH

Podczas szkoleń z komunikacji i współpracy stawiamy na praktykę. Trenujemy posługiwanie się konkretnymi narzędziami komunikacyjnymi. Odnosimy się do sytuacji zawodowych wniesionych przez uczestników. Ważną częścią szkolenia są bazujące na nich dynamiczne scenki i ich omówienia. Dajemy konkretny, wspierający i rozwojowy feedback.

DEDYKOWANE PROGRAMY I CELE BIZNESOWE

Projektując programy szkoleń z komunikacji i szkoleń ze współpracy, dokładnie pytamy o uwarunkowania i cele. Bierzemy pod uwagę szerszy kontekst - kierujemy się nie tylko potrzebami rozwojowymi uczestników i organizacji, ale też celami biznesowymi i obserwacjami trendów.

OBSZARY SZKOLEŃ Z KOMUNIKACJI I WSPÓŁPRACY

Nasza ekspertyza i doświadczenie to szeroki zakres szkoleń z komunikacji i współpracy, m.in.:

Zapraszamy do kontaktu - doprecyzujemy Państwa potrzeby i przygotujemy ofertę.

 

FORMUŁA SZKOLEŃ Z KOMUNIKACJI I WSPÓŁPRACY - STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenia z komunikacji i współpracy możemy zrealizować stacjonarnie (w dowolnej lokalizacji) lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe - upewniamy się, że szkolenie przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

NIE TYLKO SZKOLENIA

Szkolenia z komunikacji i współpracy chętnie dozbrajamy w rozwiązania digitalne, np. "pigułki wiedzy" w postaci podcastów, quizów, infografik, filmów instruktażowych czy krótkich video-wykładów.

Realizujemy również szkolenia z wykorzystaniem symulacji hybrydowych i gier. Poniżej prezentujemy nagranie z jednego z naszych warsztatów (z użyciem symulacji RAVEN13).

Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Iwona Skiba
Skontaktuj się z nami
Iwona Skiba
Dyrektor Obszaru Psychologii Biznesu

O nas słowami klientów

Danone

#RozwójMenadżerów

company

"Wspólnie zrealizowaliśmy program rozwojowy dla senior managerów Grupy Spółek Danone w regionie Europa Centralna i Nordyki. To organizacja złożona zarówno ze względu na kontekst geograficzny (12 krajów), jak i biznesowy (5 równolegle funkcjonujących biznes unity). Taka stale rosnąca złożoność, a także dynamika biznesu tworzą rosnące wymagania dla samych managerów. Wyzwaniem biznesowym stało się zaproponowanie senior managerom programu rozwojowego odpowiadającego na ich zróżnicowane potrzeby, a jednocześnie zapewniającego wspólny kręgosłup wartości Grupy Danone. GRUPA ODITK wsparła nas w zaprojektowaniu programu wg zasady 70:20:10, przeprowadziła dla nas jego pilotaż i ewaluację, a teraz realizuje program dla szerszej grupy. Mamy sukces, bo program okazał się bardzo przydatny biznesowo i rozwojowo.

GRUPA ODITK podchodzi do realizacji programu rozwojowego całościowo i bardzo metodycznie. Z dużą uważnością podejmuje się zrozumienia strategii działania klienta i jego potrzeb. Z mojej perspektywy najcenniejsze jest partnerstwo w myśleniu. Cele naszego programu są mocno osadzone w wymiarze strategicznym organizacji - tylko parter świadomy tego, konstruktywnie kwestionujący nasze złożenia, mógł odnieść sukces w tym zadaniu.

Trudno, ale i niezwykle satysfakcjonująco pracuje się z partnerem potrafiącym wymagać klarowności co do określenia rezultatów, KPI dla projektu. Cenię GRUPĘ ODITK za tę umiejętność i konsekwencję, co w przypadku programów rozwojowych często wydaje się niemożliwe. Tylko dzięki temu wiemy, jak duży sukces odnieśliśmy."

alt
Agata Guzik-Rybkowska

Head of Transformation Central Europe & Nordics
Danone

Unum

#KulturaFeedbacku

"Z GRUPĄ ODITK zrealizowaliśmy wspólnie kilka wartościowych inicjatyw rozwojowych. Cykl warsztatów "Rozmowy rozwojowe - Kultura Feedbacku" pomógł przygotować managerów i pracowników do zmiany w procesie oceny okresowej, kiedy przechodziliśmy od rocznej oceny do kwartalnej informacji zwrotnej. Cykl webinarów w ramach wewnętrznego programu "Better U. Better Future" został przygotowany i dopasowany stricte pod potrzeby wynikające z nowej rzeczywistości, w której wszyscy się odnajdowaliśmy i poszukiwaliśmy nowych umiejętności dla efektywnego funkcjonowania.

We współpracy z GRUPĄ ODITK najbardziej cenię wsłuchiwanie się w nasze potrzeby oraz olbrzymią elastyczność i otwartość na zmieniające się potrzeby i wyzwania."

Michał Płaczkiewicz

Dyrektor Działu Personalnego
Unum Życie TUiR...GRUPA ODITK podchodzi do realizacji programu rozwojowego całościowo i bardzo metodycznie.

Z dużą uważnością podejmuje się zrozumienia strategii działania klienta i jego potrzeb...

Agata Guzik-Rybkowska

Head of Transformation Central Europe & Nordics, Danone

DPD

#ZaufanyPartner

"GRUPĘ ODITK od wielu lat traktujemy jako kluczowego partnera, który wspiera nas w podejmowaniu ważnych, ale czasem niezwykle trudnych przedsięwzięć rozwojowych. Razem przechodziliśmy przez szereg zmian, które budowały bieżącą siłę naszej organizacji. Ogromnie cieszy fakt, że nasze wspólne przedsięwzięcia znalazły uznanie również na arenie międzynarodowej, owocując prestiżowymi nagrodami w branży logistycznej, które zostały przyznane w Genewie i Paryżu.

Jestem przekonany, że rozwój biznesu wymaga twórczej kreacji, ale i ogromnej determinacji we wdrażaniu planowanych przemian. Współpraca z partnerem zewnętrznym miała ten proces stymulować i chronić, na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej. Poszukiwaliśmy do współpracy organizacji o wieloletnim doświadczeniu praktycznym, potrafiącej spojrzeć na nasze przedsiębiorstwo w sposób systemowy i takie rozwiązania rozwojowe proponować. Właśnie do tej ekstraklasy, godnych zaufania i polecenia partnerów zaliczam GRUPĘ ODITK."

Rafał Nawłoka

Prezes Zarządu
DPD Polska

PORR

#ZarządzanieProjektami #RozwójMenadżerów

"Polecamy GRUPĘ ODITK do realizacji szkoleń i programów managerskich w pełnym zakresie, nie tylko ze względu na przygotowanie merytoryczne, lecz także na pełne zaufanie w kwestiach organizacyjnych. Zawsze efektywna komunikacja i elastyczność do naszych potrzeb rozwojowych czy wymagań rynku, stawia GRUPĘ ODITK na wysokim miejscu wśród firm doradczo-szkoleniowych.

W ramach długoletniej współpracy z GRUPĄ ODITK, dbając o rozwój swoich pracowników, firma PORR zrealizowała siedem edycji cyklu szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA na poziomie D. Każda edycja spełniała w pełni nasze oczekiwania, a program i realizacja były wysoko ocenianie prze uczestników. Założone cele podniesienia wiedzy teoretycznej i operacyjnej w zakresie zarządzania projektem przez kadrę kierowniczą, a także sama certyfikacja zostały w pełni osiągnięte. Zdobyta wiedza i certyfikacja, pozwoliły także z sukcesem ukończyć wiele złożonych projektów kubaturowych, infrastrukturalnych i kolejowych, które często niosły ze sobą projektowe ryzyko. Jesteśmy przekonani, że zakończenie projektów z sukcesem było możliwe dzięki świetnemu przygotowaniu naszych Project Managerów po Programie IPMA - D, przygotowanym i przeprowadzonym przez GRUPĘ ODITK. Największą wartością przygotowanych Programów jest dostęp do zawsze aktualnych, obszernych i profesjonalnych materiałów, a przede wszystkim osobowość, wiedza, doświadczenie i zaangażowanie trenerów.

Aktualnie realizujemy także nowy Program Advanced Virtual Leadership Academy (AVLA) dla naszej kadry i na obecne czasy zarządzania zdalnego jest to zdecydowanie bardzo dobra propozycja."

Urszula Onepunga

Manager ds. Rozwoju Personelu
PORR

LPP

#Doradztwo #Szkolenia #Coaching

"LPP współpracuje z GRUPĄ ODITK w 3 obszarach: doradztwa biznesowego, szkoleń i coachingu. Współpraca ma charakter stały od 2011 roku. Jak do tej pory projektem o największym zasięgu było badanie 360 stopni połączone z sesjami informacji zwrotnej dla managerów. Projektem objęliśmy 130 managerów naszej Firmy. Kontynuacją projektu były szkolenia dla grup managerów i sesje coachingu dla wybranych osób.

We współpracy z GRUPĄ ODITK szczególnie cenię: szybkość i elastyczność w działaniu, zaś ze strony merytorycznej: własne zdanie konsultantów oraz ich przygotowanie i wiedzę".

Marcin Krajka

HR Manager
LPP

Wiedza HR
Kompetencje przyszłości i power skills – czyli jak rozwijać prawdziwych ludzi w świecie sztucznej inteligencji

Na zmianę potrzebnych nam umiejętności/kompetencji wpływa świat, w którym żyjemy. Na jakie future...

Wiedza Efektywność osobista
Dobrostan pracowników – jak go wzmacniać?

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym sukces organizacji nie zależy tylko od efektywności...