Szkolenia dla menedżerów - profesjonalny rozwój menedżerów

Podczas szkoleń menedżerskich wyposażamy uczestników w skuteczne narzędzia i najlepsze praktyki leadership. Wykorzystujemy globalny know-how i wieloletnie doświadczenie z pracy dla liderów rynku.

NASZE SZKOLENIA DLA MENEDŻERÓW

OD MENEDŻERA DO LIDERA

Pomagamy budować kompetencje niezbędne menedżerom wobec wymagającej, niezwykle zmiennej rzeczywistości. Rozwijamy postawy liderskie i umiejętności przywódcze, by menedżerowie potrafili angażować i budować w ludziach odpowiedzialność, rozwijać pracowników i łączyć ich ze strategią organizacji.

DEDYKOWANE PROGRAMY I CELE BIZNESOWE

Projektując programy szkoleń dla menedżerów, dokładnie pytamy o uwarunkowania i cele. Bierzemy pod uwagę szerszy kontekst - kierujemy się nie tylko potrzebami rozwojowymi uczestników i organizacji, ale też celami biznesowymi i obserwacjami trendów.

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ

Wyposażamy w praktyczne narzędzia - pokazujemy menedżerom, co i jak powinni ROBIĆ. Trening i praktyczne wykorzystanie omawianych narzędzi to ważna część naszych szkoleń.

TEMATYKA SZKOLEŃ DLA MENEDŻERÓW

Nasza ekspertyza i doświadczenie to szeroki zakres szkoleń dla menedżerów, tj.:

Zapraszamy do kontaktu - doprecyzujemy Państwa potrzeby i przygotujemy ofertę.

 

FORMUŁA SZKOLEŃ DLA MENEDŻERÓW - STACJONARNIE LUB ONLINE

Szkolenia możemy zrealizować stacjonarnie (w dowolnej lokalizacji) lub online. Przed szkoleniem online przeprowadzamy połączenia testowe, upewniając się, że przebiegnie bez zakłóceń: z pełnym dostępem do trenera, innych uczestników i przekazywanych treści.

NIE TYLKO SZKOLENIA

Szkolenia dla menedżerów chętnie dozbrajamy w rozwiązania digitalne, np. "pigułki wiedzy" w postaci podcastów, krótkich video-wykładów czy quizów. Poza szkoleniami realizujemy także coachingi, sesje 1:1, programy doradcze, e-learningi oraz kompleksowe programy rozwojowe w modelu 70:20:10.


O NAS

Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą. Projektujemy i realizujemy działania rozwojowe w obszarach, które dla każdej organizacji są kluczowe: od zmian strategicznych, transformacji sprzedaży, przez leadership i budowanie efektywnych zespołów, po kompetencje specjalistyczne. Budujemy je ze szkoleń (online lub stacjonarnych), doradztwa, coachingów, e-learningów i innych rozwiązań digitalnych.

Najdłuższy staż w branży - 40 lat na rynku szkoleniowo-doradczym - pomaga nam przewidywać trendy i odnajdować dźwignie wzrostu.

Nasze doświadczenie jest doceniane. Zajęliśmy pierwsze miejsce w najnowszym rankingu firm szkoleniowych Gazety Finansowej!

Pracujemy m.in. dla:
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Iwona Skiba
Skontaktuj się z nami
Iwona Skiba
Dyrektor Obszaru Psychologii Biznesu

O nas słowami klientów

Danone

#RozwójMenadżerów

company

"Wspólnie zrealizowaliśmy program rozwojowy dla senior managerów Grupy Spółek Danone w regionie Europa Centralna i Nordyki. To organizacja złożona zarówno ze względu na kontekst geograficzny (12 krajów), jak i biznesowy (5 równolegle funkcjonujących biznes unity). Taka stale rosnąca złożoność, a także dynamika biznesu tworzą rosnące wymagania dla samych managerów. Wyzwaniem biznesowym stało się zaproponowanie senior managerom programu rozwojowego odpowiadającego na ich zróżnicowane potrzeby, a jednocześnie zapewniającego wspólny kręgosłup wartości Grupy Danone. GRUPA ODITK wsparła nas w zaprojektowaniu programu wg zasady 70:20:10, przeprowadziła dla nas jego pilotaż i ewaluację, a teraz realizuje program dla szerszej grupy. Mamy sukces, bo program okazał się bardzo przydatny biznesowo i rozwojowo.

GRUPA ODITK podchodzi do realizacji programu rozwojowego całościowo i bardzo metodycznie. Z dużą uważnością podejmuje się zrozumienia strategii działania klienta i jego potrzeb. Z mojej perspektywy najcenniejsze jest partnerstwo w myśleniu. Cele naszego programu są mocno osadzone w wymiarze strategicznym organizacji - tylko parter świadomy tego, konstruktywnie kwestionujący nasze złożenia, mógł odnieść sukces w tym zadaniu.

Trudno, ale i niezwykle satysfakcjonująco pracuje się z partnerem potrafiącym wymagać klarowności co do określenia rezultatów, KPI dla projektu. Cenię GRUPĘ ODITK za tę umiejętność i konsekwencję, co w przypadku programów rozwojowych często wydaje się niemożliwe. Tylko dzięki temu wiemy, jak duży sukces odnieśliśmy."

alt
Agata Guzik-Rybkowska

Head of Transformation Central Europe & Nordics
Danone

Unum

#KulturaFeedbacku

"Z GRUPĄ ODITK zrealizowaliśmy wspólnie kilka wartościowych inicjatyw rozwojowych. Cykl warsztatów "Rozmowy rozwojowe - Kultura Feedbacku" pomógł przygotować managerów i pracowników do zmiany w procesie oceny okresowej, kiedy przechodziliśmy od rocznej oceny do kwartalnej informacji zwrotnej. Cykl webinarów w ramach wewnętrznego programu "Better U. Better Future" został przygotowany i dopasowany stricte pod potrzeby wynikające z nowej rzeczywistości, w której wszyscy się odnajdowaliśmy i poszukiwaliśmy nowych umiejętności dla efektywnego funkcjonowania.

We współpracy z GRUPĄ ODITK najbardziej cenię wsłuchiwanie się w nasze potrzeby oraz olbrzymią elastyczność i otwartość na zmieniające się potrzeby i wyzwania."

Michał Płaczkiewicz

Dyrektor Działu Personalnego
Unum Życie TUiR...GRUPA ODITK podchodzi do realizacji programu rozwojowego całościowo i bardzo metodycznie.

Z dużą uważnością podejmuje się zrozumienia strategii działania klienta i jego potrzeb...

Agata Guzik-Rybkowska

Head of Transformation Central Europe & Nordics, Danone

DPD

#ZaufanyPartner

"GRUPĘ ODITK od wielu lat traktujemy jako kluczowego partnera, który wspiera nas w podejmowaniu ważnych, ale czasem niezwykle trudnych przedsięwzięć rozwojowych. Razem przechodziliśmy przez szereg zmian, które budowały bieżącą siłę naszej organizacji. Ogromnie cieszy fakt, że nasze wspólne przedsięwzięcia znalazły uznanie również na arenie międzynarodowej, owocując prestiżowymi nagrodami w branży logistycznej, które zostały przyznane w Genewie i Paryżu.

Jestem przekonany, że rozwój biznesu wymaga twórczej kreacji, ale i ogromnej determinacji we wdrażaniu planowanych przemian. Współpraca z partnerem zewnętrznym miała ten proces stymulować i chronić, na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej. Poszukiwaliśmy do współpracy organizacji o wieloletnim doświadczeniu praktycznym, potrafiącej spojrzeć na nasze przedsiębiorstwo w sposób systemowy i takie rozwiązania rozwojowe proponować. Właśnie do tej ekstraklasy, godnych zaufania i polecenia partnerów zaliczam GRUPĘ ODITK."

Rafał Nawłoka

Prezes Zarządu
DPD Polska

PORR

#ZarządzanieProjektami #RozwójMenadżerów

"Polecamy GRUPĘ ODITK do realizacji szkoleń i programów managerskich w pełnym zakresie, nie tylko ze względu na przygotowanie merytoryczne, lecz także na pełne zaufanie w kwestiach organizacyjnych. Zawsze efektywna komunikacja i elastyczność do naszych potrzeb rozwojowych czy wymagań rynku, stawia GRUPĘ ODITK na wysokim miejscu wśród firm doradczo-szkoleniowych.

W ramach długoletniej współpracy z GRUPĄ ODITK, dbając o rozwój swoich pracowników, firma PORR zrealizowała siedem edycji cyklu szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA na poziomie D. Każda edycja spełniała w pełni nasze oczekiwania, a program i realizacja były wysoko ocenianie prze uczestników. Założone cele podniesienia wiedzy teoretycznej i operacyjnej w zakresie zarządzania projektem przez kadrę kierowniczą, a także sama certyfikacja zostały w pełni osiągnięte. Zdobyta wiedza i certyfikacja, pozwoliły także z sukcesem ukończyć wiele złożonych projektów kubaturowych, infrastrukturalnych i kolejowych, które często niosły ze sobą projektowe ryzyko. Jesteśmy przekonani, że zakończenie projektów z sukcesem było możliwe dzięki świetnemu przygotowaniu naszych Project Managerów po Programie IPMA - D, przygotowanym i przeprowadzonym przez GRUPĘ ODITK. Największą wartością przygotowanych Programów jest dostęp do zawsze aktualnych, obszernych i profesjonalnych materiałów, a przede wszystkim osobowość, wiedza, doświadczenie i zaangażowanie trenerów.

Aktualnie realizujemy także nowy Program Advanced Virtual Leadership Academy (AVLA) dla naszej kadry i na obecne czasy zarządzania zdalnego jest to zdecydowanie bardzo dobra propozycja."

Urszula Onepunga

Manager ds. Rozwoju Personelu
PORR

LPP

#Doradztwo #Szkolenia #Coaching

"LPP współpracuje z GRUPĄ ODITK w 3 obszarach: doradztwa biznesowego, szkoleń i coachingu. Współpraca ma charakter stały od 2011 roku. Jak do tej pory projektem o największym zasięgu było badanie 360 stopni połączone z sesjami informacji zwrotnej dla managerów. Projektem objęliśmy 130 managerów naszej Firmy. Kontynuacją projektu były szkolenia dla grup managerów i sesje coachingu dla wybranych osób.

We współpracy z GRUPĄ ODITK szczególnie cenię: szybkość i elastyczność w działaniu, zaś ze strony merytorycznej: własne zdanie konsultantów oraz ich przygotowanie i wiedzę".

Marcin Krajka

HR Manager
LPP

Szkolenia dla menedżerów – jakie są trendy?

Ostatnie dwa lata przyniosły sporo zmian w obszarze szkoleń dla menedżerów. Pandemia i związana z nią praca zdalna, niezwykle zmienna rzeczywistość VUCA, zwiększona rotacja w zespołach - to tylko niektóre z wyzwań, z którymi przyszło się mierzyć menedżerom. To wszystko powoduje konieczność odświeżenia podejścia do szkoleń dla menedżerów i innych działań rozwojowych, które organizacje proponują swojej kadrze menedżerskiej - bo dziś nie są to tylko szkolenia dla menedżerów. Zmieniają się zarówno forma, jak i przedmiot rozwoju. Jakie pojawiły się trendy? Jakich dalszych zmian w działaniach rozwojowych dla menedżerów można się spodziewać?

Wyzwania menedżerów w zmiennej rzeczywistości

Zanim pod lupę weźmiemy szkolenia dla menedżerów i pojawiające się trendy, warto przyjrzeć się wyzwaniom, które zdominowały codzienność tej grupy zawodowej. Wyzwania menedżera są związane głównie z dużą zmiennością otoczenia zewnętrznego, w którym każda funkcjonuje organizacja. Sytuacja wewnątrz również jest dynamiczna - wiele firm odnotowuje dziś wzmożoną rotację pracowników. A odejścia pracowników kosztują, często zakłócają również ciągłość operacyjną.

Menedżer musi się mierzyć ze złożonymi problemami. Często podejmuje decyzje pod presją, mierząc się z wyższym ryzykiem. Często jest z tym sam - rzeczywistość hybrydowa zwiększyła dystans między ludźmi nie tylko fizycznie. Negatywnie wpłynęła też na spontaniczny przepływ informacji w zespołach i tzw. wiedzy niejawnej. Stąd kolejne wyzwanie menedżera to zbudowanie na nowo relacji pracownika z firmą. Lider musi w tym celu kreować i wdrażać nowe rutyny. To niezwykle ważne, ponieważ często to tylko relacja z zespołem i liderem może zatrzymać pracownika w firmie.

Kolejną kwestią jest fakt, że obecne realia niosą ze sobą zagrożenie poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad rzeczywistością. I pracownicy, i liderzy są często poza swoją strefą komfortu. Rola menedżerów to dzisiaj również zaopiekowanie się obszarami, którymi wcześniej się nie zajmowali: emocjami, nastrojami, pojawiającym się przekonaniami ograniczającymi. Jak z tymi wyzwaniami łączą się szkolenia dla menedżerów?

Szkolenia dla menedżerów a kompetencje menedżerów przyszłości

Omówione wyżej wyzwania potrzebują zaadresowania przez konkretne kompetencje, budowane np. poprzez odpowiednie szkolenia dla menedżerów. Kluczowe jest skupianie zespołu wokół klarownego kierunku, praca na wartościach, budowanie zaangażowania oparte na pokonywaniu ograniczeń, planowaniu iteracyjnym i priorytetach. Liderzy jak nigdy wcześniej powinni dziś dawać swoim zespołom poczucie sensu. Potrzebują także potrafić pokazywać "duży obrazek", łączyć ludzi ze strategią.

Wiele badań podkreśla również znaczenie odporności psychicznej. Menedżerowie potrzebują wiedzieć, jak dbać o odporność w swoich zespołach, jak i własną. Jak to wszystko przekłada się na trendy w rozwoju i szkolenia dla menedżerów?

Rozwój kompetencji miękkich jest i będzie potrzebny. Jednak ten rozwój nie zastąpi kompetencji ogólnobiznesowych jak krytyczne myślenie, analizowanie i strategizowanie, świadomość biznesowa (Business Acumen), dostarczanie wartości czy agility. To one będą stanowić kod menedżera przyszłości.

Szkolenia dla menedżerów - co z formułą rozwoju?

Również w formie rozwoju, w tym szkoleń dla menedżerów widać wyraźne trendy. Mówimy tu o rozwoju w formule blended - gdzie działania online i stacjonarne szkolenia dla menedżerów są ze sobą łączone. Ten trend będzie się nasilał. Można się spodziewać, że moduły wymagające zmiany postaw i zachowań będą realizowane stacjonarne. Za to tzw. elementy "wiedzowe" przejdą do online (część do form asynchronicznych), by menedżer mógł je "konsumować" z dowolnej lokalizacji.

Widoczną preferencją jest, by rozwój "dział się" w trakcie pracy. Chodzi o to, by nie był oderwanym, pojedynczym wydarzeniem. Dlatego działania rozwojowe dedykowane menadżerom, w tym różne szkolenia dla menedżerów, coraz częściej są powiązane z konkretnym organizacyjnym powodem, tj. wdrożeniem nowej strategii, i mają bezpośrednio wesprzeć daną zmianę.

Powszechnym trendem, który wpływa również na szkolenia dla menedżerów jest skracanie czasu, który zajmują działania rozwojowe. Dominują formy 2-4-godzinne w online oraz 4-godzinne lub 1-dniowe szkolenia dla menedżerów realizowane stacjonarnie.

Ciekawym trendem jest też uczenie się w społecznościach menedżerskich. Są to spotkania, w których prowadzący nie uczy ani nie szkoli, ale facylituje dyskusje menedżerów. Facylitator ułatwia zabieganym menedżerom wymianę doświadczeń i efektywny dialog o ważnych dla nich sprawach. Takie spotkania są samodzielną propozycją rozwojową dla menedżerów albo częścią programów rozwojowych. Znacząco wspierają zarządzanie wiedzą niejawną w organizacji.

Co dalej?

Rozwój dedykowany menedżerom się zmienia - i w treści, i w formie. Na ile rozwój proponowany menedżerom w Twojej organizacji uwzględnia te trendy? Na ile szkolenia dla menedżerów podążają za dynamicznymi zmianami otoczenia rynkowego? Wspólnie możemy zaplanować optymalne działania dla menedżerów Twojej organizacji - sprawdź naszą ofertę.

Wiedza HR
Kompetencje przyszłości i power skills – czyli jak rozwijać prawdziwych ludzi w świecie sztucznej inteligencji

Na zmianę potrzebnych nam umiejętności/kompetencji wpływa świat, w którym żyjemy. Na jakie future...

Wiedza Efektywność osobista
Dobrostan pracowników – jak go wzmacniać?

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym sukces organizacji nie zależy tylko od efektywności...